Solutions
Tjänster till fordonsindustrin

För nya och begagnade bilar, eftermarknad

Solutions

DEKRA Solutions är en serviceenhet i DEKRA-koncernen, världens största aktör inom test, inspektion och certifiering. DEKRA Solutions ingår i affärsenheten Quality Management i Sverige.

DEKRA Solutions erbjuder tjänster till fordonsindustrin och erbjuder det mest omfattande utbudet av tjänster på marknaden för nya och begagnade bilar, eftermarknad. Från ett specialistperspektiv är vårt företagserbjudande strukturerat kring tre grupper av serviceområden: Fleet Operations, Remarketing and Networks.
DEKRA Solutions erbjuder mervärdestjänster och kraftfulla IT verktyg över hela världen. Alla tjänster åtföljs av professionell rådgivning och en metodisk mätning för att ständigt optimera våra kunders verksamhet.
DEKRA Quality Management AB

Fältmätargatan 15

721 35 VÄSTERÅS