DEKRA QM
DEKRA Quality Management

Kvalitetsutveckling för fordonsbranschen

DEKRA Quality Management

DEKRA QM står som din pålitliga partner, dedikerad till att lyfta er verksamhet genom kvalitetsutvecklingslösningar i framkant.

I den ständigt föränderliga världen inom fordonsindustrin är det av yttersta vikt att hålla sig i framkant i konkurrensen och säkerställa högsta kvalitet. DEKRA:s åtagande är tydligt: vi hjälper dig att lyckas genom att optimera era verksamheter utifrån strikta standarder.

Varför kvalitet är avgörande
I den högst konkurrensutsatta fordonssektorn är kvalitet grunden för er framgång. Att försumma kvalitetsarbetet kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive:
  • Skadat rykte: låg kvalitet minskar förtroendet och lojaliteten hos dina kunder.
  • Rättsliga risker: att inte uppfylla branschregler kan resultera i kostsamma böter och rättsliga tvister.
  • Missade möjligheter: på en marknad där förändringar och svängningar går fort kan låg kvalitet innebära att du går miste om affärsmöjligheter.
DEKRA:s unika erbjudande
På DEKRA förstår vi de utmaningar som fordonsbranschen står inför. Våra omfattande QM-tjänster tar itu med dessa utmaningar och erbjuder en rad fördelar:
  • Komplett konsultation: våra experter inom DEKRA Consulting analyserar era processer och identifierar eventuella brister. Vi tillhandahåller handlingskraftiga strategier för att förbättra kvaliteten och driva effektivitet.
  • Skräddarsydda lösningar: DEKRA Solutions erbjuder skräddarsydda lösningar som passar era specifika behov och säkerställer en exakt anpassning till er organisations krav.
  • Kalibrering: precision är avgörande inom fordonsindustrin. DEKRA:s kalibreringstjänster av högsta kvalitet garanterar noggrannhet och pålitlighet.
Upplev fördelarna med DEKRA
Varför välja DEKRA för dina behov av kvalitetsutveckling?
  • Global partner: DEKRA är en global ledare inom kvalitetsutveckling med gedigen och lång erfarenhet av att samarbeta med fordonstillverkare, distributörer och återförsäljare.
  • Forskning och innovation: vårt åtagande för forskning och utveckling inom trafiksäkerhet och miljöområden ser till att vi är i framkant inom branschen.
  • Marknadsinsikter: vi har ett omfattande nätverk och gedigen förståelse för branschen, vilket ger dig ovärderlig information om fordonsmarknaden.
Kontakt
DEKRA Quality Management AB

Fältmätargatan 15

721 35 VÄSTERÅS