Certifiering

Ackrediterat certifieringsorgan

En certifiering ska utföras och certifikat ska utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan så som DEKRA Industrial AB. När det gäller certifieringar görs det även här regelbundna kontroller av att till exempel certifierad personal håller sin kompetens uppdaterad och giltigheten för certifieringen är tidsbegränsad. Inom vissa områden är det obligatoriskt att vara certifierad under ackreditering. Till exempel måste personal som arbetar med svetsning vara certifierad. DEKRA Industrial AB är ackrediterade av Swedac att utfärda certifieringar.
DEKRA Industrial AB erbjuder certifieringstillfällen via vår externa hemsida (endast pannopersatörcertifiering) och certifiering på plats hos företag enligt överenskommelse.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg