Personsäkerhet och driftsäkerhet

Besiktning inom vindkraft handlar framförallt om hissar, kranar och hydraul ackumulatorer

Vindkraft

Säker vindkraft för alla.

Anläggningsägaren ska också känna sig trygg.

Personsäkerheten ska alltid stå högst i prioritet, genom lagar och förordningar styrs denna säkerhet ofta upp. Som anläggningsägare är det en självklarhet att prioritera personsäkerhet, men även investeringen måste tryggas i form av driftsäkerhet. Fördelen är att personsäkerhet och driftsäkerhet oftast hör ihop, sköter man underhållet rätt så får man en säker anläggning.
DEKRA arbetar med personsäkerhet i form av besiktningar av lyftanordningar och tryckkärl. Inom vindkraft handlar det framförallt om hissar, kranar och hydraul ackumulatorer. DEKRA har även erfarenhet och kompetens att hjälpa anläggningsägaren i frågor rörande driftsäkerhet och arbetsmiljö.
Att vi kan hjälpa anläggningsägarna att genomföra både lagstadgad besiktning och statusbesiktning på samma gång gör oss unika. Vi sparar både tid och pengar på att vi själva kan köra verken så att våra kunder slipper boka en servicetekniker för detta.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

Göteborg 415 02