Förstörande provning
Det måste testas

För att veta om det håller

Förstörande provning

Att inte veta är att tro.

Det måste gå sönder för att veta om det håller.

Hur kan vi veta att material och svets håller? För att garantera säkerhet måste det testas. DEKRA är ackrediterade att utföra förstörande provning exempelvis, dragprovning, slagprovning, hårdhetsprovning samt makro- och mikroprovning
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

Göteborg 415 02