Betong
Förebygg brister och säkra konstruktioner genom tillståndsbedömning

Tillståndsbedömning är nyckeln till att förebygga skador och bidrar till lång hållbarhet

Tillståndsbedömning – Betong

Bedömning och tillstånd för konstruktioner av betong.

Vid utredning av en betongkonstruktions status är tillståndsbedömning en avgörande process för säkerhet och långvarighet hos betongkonstruktioner.

Betongkonstruktioner, från höga byggnader till långa broar, utgör grundelementen i den moderna civilisationen. Men med tiden sker förändringar i konstruktionen, där betongen påverkas på olika sätt beroende på vilken miljö den utsätts för.
Tillståndsbedömning är ett sätt att kontrollera en konstruktions skick för att få en uppfattning om kvarvarande livslängd. I en tillståndsbedömning ingår ofta att ta fram lämpliga åtgärder i form av underhåll, reparationer och kontrollplaner för att säkerställa en funktionsduglig konstruktion.
DEKRA säkrar betongkonstruktionens funktionalitet.
Balkong

Betong

Pool

Vindkraftsfundament

Vad innebär tillståndsbedömning för en betongkonstruktion?

Vid en tillståndsbedömning utförs en noggrann inspektion samt analyser och provningar som ligger till grund för bedömning av konstruktionens skick och funktionalitet. Det är en heltäckande utvärdering som omfattar:
  • Djupgående analys: mät- och provtagningsmetoder används för att ge en omfattande bild av betongens skick.
  • Identifiering av orsaker: fastställer de underliggande orsakerna till eventuella skador eller försämringar, oavsett om det är fuktinträngning, kemiska angrepp, överbelastning eller byggrelaterade problem. Att identifiera orsakerna gör det möjligt att genomföra förebyggande åtgärder.
  • Riskbedömning: en noggrann utvärdering inkluderar att bedöma risken för framtida problem och de potentiella konsekvenserna om inte åtgärder vidtas.
  • Rekommenderade åtgärder: baserat på resultaten av tillståndsbedömningen formuleras rekommendationer om åtgärder, inklusive nödvändiga reparationer och, eller underhållsåtgärder med syfte att förlänga betongens livslängd och bevara dess funktionalitet.

Betongbesiktning

Nedan finns mer specifik information om betongbesiktning inom specifika områden.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg