DEKRA QM
DEKRA Quality Management

Kvalitetsutveckling för fordonsbranschen

DEKRA Quality Management

DEKRA QM i Sverige erbjuder sina tjänster inom kvalitetsutveckling för fordonsbranschen.

DEKRA är en ledande internationell aktör inom tjänsteuppdrag för fordonsbranschen. Med lång erfarenhet från olika fordonstillverkare och med ett brett produktprogram av branschrelaterade tjänster erbjuder DEKRA unika lösningar för såväl den enskilde återförsäljaren som för den världsomspännande fordonstillverkaren.

DEKRA har ett etablerat samarbete med tillverkare och distributörer av personbilar, tunga fordon, motorcyklar samt närliggande tjänster. Forskning och utveckling inom trafiksäkerhets- och miljöområdet är andra arbetsfält för DEKRA.
DEKRA är samtidigt en betydande aktör inom periodisk kontrollbesiktning med marknadsledande ställning i flera länder. Med huvudkontor i Stuttgart är DEKRA etablerade världen över med mer än 40.000 medarbetare. För mer information är du välkommen att besöka www.dekra.com.
Avdelningar inom DEKRA Quality Management:
Kontakta DEKRA Quality Management
Kontakt
DEKRA Quality Management AB

Fältmätargatan 15

721 35 VÄSTERÅS