Claims & Expertise
Omfattande expertkunskap

Oberoende, innovation och kvalitet

Claims & Expertise

Exakt och noggrann utvärdering

När det gäller anspråk på alla möjliga typer av skador är professionella expertbedömningar ofta oumbärliga. DEKRAs omfattande expertkunskap inom Service Division Claims & Expertise erbjuder oberoende, innovation och kvalitet.

Vår serviceportfölj avser alla möjliga skador, oavsett natur och komplexitet. Från alla typer av slutbesiktningar och fordonsreklamationer, skadeverksamhet inom området egendom, marin och ansvar till mycket nischade skadetjänster till exempel inom konst och vin. Även processen med prissättning, varumärke och försäljning av returnerade fordon på uppdrag av våra kunder är en del av Service Divisions portfölj.
Framför allt ser vi alla kunder inom fordons- och försäkringsbranschen men uppfyller även B2C-marknadens behov.
Tjänster under Claims & Expertise