Att bygga med stål

Hitta brister redan i konstruktionsstadiet

Stålbyggnadskontroll

Rätt montage är en förutsättning för säkerhet. Ett snabbt bygge kan ta längre tid.

Användningen av stål i byggnader ökar hela tiden. Fördelen med stålet är att byggnationen går snabbt, självklart under förutsättning att man gör rätt. Tyvärr kan korta byggtider och stress leda till fel, men det behöver inte bli ett problem om det upptäcks i tid. DEKRA arbetar med stålbyggnadskontroll för att i bästa fall redan i konstruktionsstadiet hitta de brister som kunnat orsaka skada.
- Vi har varit med länge och sett så mycket ute på byggena. Kunderna vänder sig till oss för att slippa hamna i problem som andra redan haft, säger Erik Ekmark, ansvarig för Stålbyggnadskontroll.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg