Kvalificering av svetsprocedurer

Ackrediterad bedömning av svets- och lödprocedurer för metalliska material

Procedurkvalificering

DEKRA utför ackrediterad bedömning av svets- och lödprocedurer för metalliska material, i enlighet med de olika delarna i SS-EN ISO 15613, SS-EN ISO 15614, SS-EN 13134 samt enligt NORSOK och ASME. Kvalificering av svetsprocedurer bedrivs inom DEKRAs verksamhet som kontrollorgan samt anmält organ (PED).
DEKRA kan även hjälpa er med att till exempel ta fram preliminära svetsdatablad (pWPS) och optimera antalet procedurer för svetsprocedurkvalificering.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg