En hand som håller en jordglob, koncept för världsvattendagen för att främja miljöskydd.
DEKRA: arbetsmiljömätningar för trygga och hälsosamma arbetsplatser

Arbetsmiljömätningar

DEKRA: arbetsmiljömätningar för trygga och hälsosamma arbetsplatser

Vi erbjuder omfattande och pålitliga arbetsmiljömätningar för att säkerställa en trygg och hälsosam verksamhet. Genom våra skräddarsydda tjänster kan ni identifiera och hantera potentiella risker och problem kopplade till er arbetsmiljö

Varför är arbetsmiljömätningar viktiga?
Arbetsmiljömätningar är avgörande för att identifiera och åtgärda tänkbara risker och problem i arbetsmiljön. Genom att regelbundet genomföra professionella mätningar kan ni upptäcka och förebygga allt från luftkvalitet och bullernivåer, till ergonomiska utmaningar och kemiska exponeringar. Detta skyddar inte enbart era medarbetare från skador och sjukdomar, utan bidrar också till ökad effektivitet och minskad personalomsättning.
Våra skräddarsydda tjänster hjälper er att identifiera arbetsmiljöproblem.

Vår metodik för SAM – ”systematiskt arbetsmiljöarbete”

I föreskriften SAM (AFS 2001:1) finns övergripande krav på arbetsgivarens ansvar och skyldighet att regelbundet undersöka arbetsförhållanden samt bedöma risker för att någon kan drabbas av ohälsa i arbetet.
Vi tillämpar en holistisk och proaktiv SAM-metodik med uppföljning, där vi integrerar säkerhet, arbetsmiljö och miljöaspekter i våra tjänster. Med DEKRA kan ni vara trygga i att era arbetsmiljömätningar utförs av erfarna och kompetenta experter, och att era medarbetare arbetar under sunda förhållanden.
Välkommen att kontakta oss idag för att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa er att skapa en säkrare och mer produktiv arbetsplats!

DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

Göteborg 415 02