Pålitlig utvärdering

Dessa provningsmetoder har hög känslighet för små defekter och ger ett omedelbart provningsresultat

Sprickindikering

Välutbildade och erfarna tekniker.

Utmärkande för dessa provningsmetoder är att de har hög känslighet för små defekter och ger ett omedelbart provningsresultat. DEKRA har välutbildade och erfarna tekniker som kan utföra provning och utvärdera resultatet på ett pålitligt sätt.

Magnetpulverprovning (MT)

Provning utförs genom att ett magnetfält induceras i ett provobjekt, t ex med ett magnetok, samtidigt som ett järnpulver appliceras på ytan. Finns en spricka i objektet samlas pulvret kring denna och gör sprickan synlig.
Begränsningar:
 • Materialtyp (enbart ferromagnetiska material)
 • Begränsat inspektionsdjup (huvudsakligen ytdefekter)
 • Ytbeskaffehet (max. färgtjocklek:50µm)
 • Referenser - standarder nödvändiga för att bedöma resultatet

Penetrantprovning (PT)

En färgad vätska (penetrant) appliceras på objektets yta. Efter en tid torkas ytan av och framkallare appliceras på ytan. Framkallaren får färg som trängt ner i eventuella sprickor att synas, det vill säga indikerar sprickan.
Begränsningar:
 • Temperaturkänslig
 • Fel under ytan indikeras ej
 • Rengöringsprocess, ytans beskaffenhet och ytbehandling

Virvelströmprovning (ET)

Provningen utförs genom att ett magnetfält inducerar virvelströmmar i provobjektet. Defekter (sprickor) orsakar störningar av virvelströmmen och sprickor kan då detekteras. Med ET provning kan man även hitta fel på målade objekt.
Begränsningar:
 • Endast användbar på elektriskt ledande material
 • Delamineringar parallellt med ytan är svårt att detektera
 • Ojämna och råa ytor kan påverka resultatet
 • Begränsat inspektionsdjup
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg