Besiktning av rulltrappor

DEKRA hjälper även till med utredningar och rådgivning

Rulltrappor

DEKRA är godkända av SWEDAC och Boverket för att få utföra besiktningar av bland annat Rulltrappor. DEKRA är även ackrediterade och notifierade som anmält organ (Notified Body enligt EU-kommissionens direktiv). Besiktningen utförs enligt fastställd checklista och dokumenteras i besiktningsprotokoll. Vid godkänd besiktning sätts en DEKRA dekal upp på vilken man kan se när nästa besiktning ska genomföras. Alla objekt som besiktigas av oss lägger vi in i en databas, besiktningsweb så att både vi och hissägaren kontinuerligt ska kunna se statusen på sina objekt. DEKRA hjälper även till med utredningar och rådgivning gällande exempelvis; tolkning av regelverk och standarder, konditionsanalys, konstruktionskontroll och kvalitetssäkring.
FAKTA:
  • Installationsbesiktning utförs efter nyinstallation
  • Återkommande besiktning utförs oftast en gång per år
  • Revisionsbesiktning utförs om väsentliga förändringar (BFS 2011:12) har gjorts
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg