DEKRA

DEKRAs tjänsteområden

Ett oberoende kontrollföretag

Att vara ett ackrediterat kontrollorgan är att vara godkänd av myndigheten SWEDAC för att få utföra bland annat säkerhetskontroller.

Företaget ska ha rutiner, exempelvis tekniska instruktioner och checklistor samt att teknikerna ska ha adekvat utbildning. SWEDAC genomför regelbundna revisioner för att se att kontroller utförs på ett säkert sätt. DEKRA Industrial AB är ackrediterat för att exempelvis utföra olika typer av besiktningar.

Det är en stor fördel för oss att var ett oberoende kontrollföretag och inte ett vanligt konsultbolag. Vi har lyckats med vår utmaning, att alltid ha säkerheten i fokus men samtidigt hjälpa kunderna genom bra service och samarbete.

Christian Sivertsen, VD, DEKRA Industrial AB.
Tjänster under Inspektion och provning
Tjänster under Audit
Tjänster under Fordonsbesiktning
Tjänster under Fordonstjänster
Tjänster under Claims & Expertise
Tjänster under Konsulttjänster
Utbildning & Certifiering