Webinars

Här kan du ta del av inspelade Webinarier som DEKRA har hållit samt information om planerade Webinarier.
Ett Webinar är ett webbsänt seminarium där avsändaren eller arrangören använder ett program för videosamtal eller webbsändningar. Man låter deltagarna vara med och utforma innehållet via frågor och kommentarer i en chatt eller via video. Webinars är interaktiva event som bjuder in till deltagande och engagemang.

Hållbar förvaltning av spårfordon – en översikt

29 november 2022

Precis som all mekanisk utrustning är även järnvägens högvärdeskomponenter utsatta för degradering. Utan kontroll på degradering är det omöjligt att förutsäga vad som behövs för att uppnå önskad livslängd. Risken är att oförutsägbara problem måste hanteras genom kostsamma och oplanerade insatser med negativa konsekvenser för både drift och andra prioriterade behov. Med rätt analys av degradering ges i stället kontroll över hela livscykeln. Dessutom blir livstidsförlängning med avsevärd potential att spara kostnader ett reellt alternativ.
I detta webbinarium ges en översiktlig bild av utmaningar och lösningar för att uppnå en hållbar livstidsförvaltning av spårfordonen och deras viktiga komponenter.