Hållbara tjänster
Hållbara strategier

Inom områden som energiomställning, fordonselektrifiering samt arbetsmiljö och säkerhet.

Hållbara tjänster

Tjänster inom hållbar utveckling

DEKRA erbjuder sin expertis och mer än 500 skräddarsydda tjänster globalt till stöd för viktiga områden som energiomställning, elektrifiering samt arbetsmiljö och säkerhet.

Med ny teknik och ökad efterfrågan på förnybar energi, ansvarsfulla material och produkter behöver tillverkare anpassa sina hållbarhetsstrategier. Hur kan vi snabbt och effektivt hantera de nya utmaningar och förväntningar som påverkar alla branscher och sektorer?
Oavsett om ni startar ett nytt, hållbart företag, eller vill introducera en övergångsstrategi finns vi här för att assistera er med samtliga hållbarhetsinsatser. DEKRA möter ert bolags specifika behov.
Vindkraft
Vindkraftverk, oavsett om de är på land eller till havs, måste kunna stå emot naturens påfrestningar och tillförlitligt producera energi under hela sin livscykel – upp till 20 år, eller mer. Avbrott eller olyckor kan utgöra allvarliga problem för operatörer och annan personal. Därför måste säkerhet och trygghet vara i fokus vid varje steg längs vägen. Dessutom kräver planeringen, konstruktionen, driften samt nedmonteringen av vindkraftsanläggningar alla grundliga och omfattande auktorisationsprocesser och tillståndsprocedurer. I alla dessa frågor tillhandahåller våra DEKRA-experter er kompetent stöd för att uppfylla kraven för en smidig process och säker drift.
Läs mer
Batteritest för elbilar
Som experter inom e-mobilitet med många års erfarenhet vet vi på DEKRA att batteriets återstående kapacitet, eller ”State of Health”, SoH, för en begagnad elbil har en stark påverkan på fordonets värde och prestanda. Genom en 15-minuters analys, som bygger på ett statiskt och dynamiskt test, ger vårt batteritest för elbilar en noggrann bild av batteriets SoH. Vår lösning täcker ett stort antal elbilsmodeller från olika tillverkare och ger neutrala, oberoende testresultat som ni kan förlita er på vid användning, köp och försäljning av begagnade elbilar.
Läs mer
HSE: Hälsa, Säkerhet och Miljö
Arbetsplatser är väldigt olika, samtidigt är det inte självklart att höga risker leder till flera skador, eller vice versa. Att tidigt se och åtgärda risker skapar säkerhet. Problemet kan vara att upptäcka riskerna och att åtgärda dessa genom lämpliga metoder. Våra HSE-specialister arbetar sedan många år med att hjälpa kunder att förbättra sin arbetsmiljö. DEKRA erbjuder exempelvis HSE-certifiering av ledningssystem som säkerställer trygga arbetsplatser och en effektiv användning av resurser. Ett certifierat system stödjer era insatser att upprätthålla en stark, enhetlig arbetsstyrka och en effektiv, hållbar energipolicy som gör ert företag mer konkurrenskraftigt och lönsamt.
Läs mer