Var på den säkra sidan

DEKRA hjälper er på vägen

Process- & Maskinsäkerhet

Hur ser ni till att vara på den säkra sidan?

Maskinsäkerhet, ATEX, riskanalys. Vad är det och hur påverkar det er?

Många ryggar för begreppen och tror att det här är väldigt komplicerat och dyrt, men det stämmer inte och DEKRA kan hjälpa er på vägen.
Innan EU införde gemensamma regler, så kallade direktiv och förordningar, så hade respektive land sina egna kontrollsystem för att säkerställa att en produkt var säker att använda, t.ex. S-märket för elprodukter i Sverige. För att förenkla för tillverkare och importörer infördes CE-märkning som i grunden är en försäkran som tillverkaren eller importören själva utfärdar om att produkten är säker att använda.
Med detta sagt så är det ofta tidsödande att sätta sig in regelverken och många vill ha den ökade tryggheten i att anlita en 3:e part eller ”kompetent organ” som det kallas inom EU. Dessutom är det ett krav för vissa produkter att anlita ett anmält organ som DEKRA är inom vissa områden.
DEKRA är specialister på säkerhet och vi har erfarenhet av att hjälpa er med allt från enklare provningar och regeltolkningar till komplexa utredningar av maskinlinjer och EX-klassningar.
Tjänster under Process- & Maskinsäkerhet

Kontaktformulär

Har du frågor om maskinsäkerhet?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg