Teknisk tillgångsförvaltning
Det gäller att ha kontroll

Verklig och konkret hållbarhet

Teknisk tillgångsförvaltning

Låt DEKRA vara din partner för hållbar förvaltning av dina tekniska tillgångar!

Tung mekanisk utrustning är ofta utsatt för degradering. Det gäller att ha kontroll i varje fas av produktlivscykeln, från upphandling, konstruktion till drift och underhåll. Livstidsförlängning som alternativ till nyanskaffning ger mycket stor besparingspotential. Verklig och konkret hållbarhet för anläggningar, infrastruktur, spårfordon, maskiner och annan högvärdesutrustning. DEKRA:s specialister erbjuder tjänster inom en rad områden som ger ägare/kunder den insikt och kännedom som behövs för att ha bästa möjliga kontroll och ta rätt beslut med avseende på säkerhet, funktion, livslängd och kostnader. Metoderna tar avstamp i standardserien ISO 55000 som ger grunderna för modern tillgångsförvaltning.
DEKRA har spetskompetens inom till exempel:
  • Hållfasthet, mekanik och vibrationer
  • Brottmekanik och utmattning
  • Matematisk modellering av degradering
  • Beräkningsteknik
  • Material, korrosion och svetsning
  • Digitaliserad övervakning och mätteknik
  • Strategier för hantering av tung mekanisk utrustning.
  • Oförstörande provning (OFP)
  • Maskinsäkerhet
DEKRA erbjuder:
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg