Trygga ditt varumärke

Ha en utarbetad kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard

Revision av Kvalitetsstandards/Audits.

Flertalet fordonstillverkare och generalagenter har utarbetat någon form av "Kvalitetsstandard" för egna eller anslutna företag. Målet att trygga varumärket mot kund och för samtliga aktörer inom distributionsledet blir en allt viktigare del i marknadsarbetet mot slutkonsument.
Att få en samlad bild av de enskilda företagens förmåga att efterleva kriterierna som ingår i standardvillkoren kräver resurser. Ibland saknas erfarenheten eller kapaciteten för att fastställa statusen. Där kan DEKRA bidra med beprövad kompetens och ett kostnadseffektivt koncept.
DEKRA samarbetar globalt med biltillverkare/generalagenter inom "Kvalitetsstandards/Audits".
  • DEKRA utför sitt arbete utifrån en neutral position.
  • Uppföljningen utförs av utbildad och erfaren personal.
  • Frågeformulär och bedömningspunkter anpassas efter företagets standard och ev. önskemål.
  • Efter kontrollperioden redovisas resultatet av företagets status strukturerat och översiktligt.
  • Löpande uppföljningar ger sedan fokus på förändringsbehov och affärsmöjligheter.
  • Framtida krav på standards säkras inom det egna ledet och mot kund.
DEKRA Quality Management AB

Fältmätargatan 15

721 35 VÄSTERÅS