Din webbläsare är för gammal

Internet Explorer stöds inte längre. Byt webbläsare för att se webbsidan i bättre kvalitet.

Batteritest för elbilar

Hälsotillståndsanalys

Analys av batteriets hälsotillstånd i en elbil på 15 minuter

Batteritest för elbilar

Vårt batteritest för elbilar ger ett transparent mått på ett elbilsbatteris kapacitet med resultat på 15 minuter.

Som elektromobilitetsexperter med många års erfarenhet vet vi på DEKRA att hälsotillståndet, definierat som den återstående kapaciteten, för en begagnad elbils batteri har ett starkt inflytande på fordonets värde och prestanda.

Vårt mobilapplikationsbaserade batteritest för elbilar ger en korrekt bild av batteriets hälsotillstånd, bedömt utifrån en 15-minutersanalys. Vår lösning täcker ett stort antal elbilsmodeller från olika tillverkare och ger neutrala, oberoende batteritestresultat som du kan lita på när du använder, köper och säljer begagnade elbilar.

Fördelar med vårt batteritest för elbilar:

 • Analys av batteriets hälsotillstånd i en elbil på 15 minuter

 • Utmärkt förhållande mellan tid och noggrannhet tack vare vår omfattande databas och patenterade algoritm

 • Enkel testprocess: anslut – accelerera – rapportera

 • Tillverkaroberoende testresultat för elbilsbatterier

 • Genomskinlig batteristatusrapport bestämmer återstående batterikapacitet

 • Nedladdningsbar testrapport levererad via DEKRAs kundportal

Batteritest

Transparent elbils-restkapacitet med vårt snabba och exakta batteritest

Elbilsbatteriet är den primära markören för fordonets värde. Ogynnsamma förhållanden som en ineffektiv körstil, hög körhastighet, värme och kyla, körsträcka, laddningscykler och många andra faktorer kan minska batterikapaciteten. Vårt test ger en tillförlitlig, transparent uppgift om batteriets återstående kapacitet och nivå av degradering så att köpare och säljare bättre kan uppskatta värdet, funktionaliteten och prestandan hos begagnade elbilar och laddhybrider.

På 15 minuter och fyra steg avgör vårt batteritest kapaciteten hos ett använt elbilsbatteri:

Steg 1 - Förberedelse: Gå till batteritestets URL på din smartphone. Anslut Vehicle Communication Interface (VCI) till kabeln och sedan kabeln till OBD-porten.

Steg 2 - Statiskt test: Efter inmatning av allmänna fordonsdata läses nödvändiga diagnostiska data ut och allmän beredskap verifieras.

Steg 3 - Dynamiskt test: Data samlas in under en kort acceleration.

Steg 4 - DEKRA-rapport: Utvärderingen är klar på några minuter och visar återstående batterikapacitet i ett tydligt och begripligt format. Hela rapporten med ytterligare information kan laddas ner, skickas eller skrivas ut via DEKRA kundportal.

Batteritestet med sin patenterade algoritm har validerats av det prestigefyllda RWTH Aachen University. Testet är sofistikerat, snabbt och exakt, med den extra fördelen att ge en oberoende och objektiv bedömning av den återstående batterikapaciteten för dessa elfordon. Detta hjälper till att främja transparens och förtroende kring försäljning av begagnade bilar med eldrift.

FAQ

Batteriets ålder är inte bara en funktion av linjär tid (kalenderålder) utan också av cykeln för laddning och urladdning (cyklisk ålder). När batteriet åldras minskar dess kapacitet gradvis, vilket påverkar fordonets räckvidd. Åldrande av drivbatteriet i en elbil innebär försämring av batteriets egenskaper. Förutom åldrande påverkar höga temperaturer, överladdning (hög spänning), djupurladdning (låg spänning) och hög laddningsström EV-batteriets hälsotillstånd och följaktligen dess kapacitet.

Batteriet är den dyraste komponenten i en elbil, vilket gör dess hälsotillstånd – definierat som dess återstående kapacitet – till en avgörande faktor för att bestämma bilens värde. Hälsotillståndet minskar snabbt med början på 70-80 % av batteriets initiala kapacitet. Med vårt batteritest kan batterikapaciteten noggrant mätas och verifieras. Detta är goda nyheter för såväl bilhandlare och leasingföretag som privatpersoner, eftersom det ger grunden för mer transparenta försäljningsförhandlingar. Den ger också ett tydligt och exakt uttalande om den faktiska batterikapaciteten och därmed en indikation på användbarhet.

Denna lösning ger snabba och exakta resultat, levererade på minuter snarare än timmar, vilket är typiskt för andra batteritester. Dessa långa procedurer kräver att batteriet laddas ur eller laddas, medan DEKRA-batteritestet inte gör det. Faktum är att vårt test kan slutföras på cirka 15 minuter, och dess noggrannhet har validerats av RWTH Aachen-universitetet såväl som av olika biltillverkare.

Bilen måste vara utrustad med ett On-Board Diagnostics Interface (OBDI) för att kunna ansluta till mobilapplikationen via Vehicle Communication Interface (VCI). Dessutom måste batteriet uppfylla följande förutsättningar:

 • State of Charge (SoC) runt 40 % – 80 %.
 • Batteritemperatur mellan +10°C och +30°C.
 • Individuella celltemperaturskillnader inom batteriet på <2°C.

Om dessa villkor inte är uppfyllda visas ett felmeddelande. Slutligen, för det dynamiska testet, krävs ett utrymme på 100 meter för acceleration.

Proceduren bygger på att mäta olika batteridata såsom strömmar och spänningar under belastning, d.v.s. under en kort acceleration, via Vehicle Communication Interface (VCI). Det verkliga kunnandet ligger dock i att klassificera de värden som mäts här. Bakom proceduren ligger en mycket komplex, mycket utarbetad databas och en patenterad algoritm. Grunddata bestäms i förväg för varje enskild fordonstyp med mätningar som körs under ett brett spektrum av förhållanden; detta följs av lämplig strukturering och ytterligare komplexa beräkningar, i vissa fall med hjälp av artificiell intelligens. Vi hänvisar till hela processen som "parameterisering". De värden som mäts i testfallet utvärderas sedan utifrån dessa typspecifika parametrar.

Den lättlästa rapporten innehåller hälsotillståndsvärdet, OEM-data, såsom nominell kapacitet, cellspänning och cellström samt mer allmän information om fordonet, såsom modell, fordonets ID-nummer och körsträcka. Rapporten finns tillgänglig direkt efter utvärderingen och kan sparas och laddas ner via DEKRAs kundportal.

Hittills har vi parametriserat ett stort antal modeller. Bland dem finns modeller från olika tyska och europeiska tillverkare (VW, Mercedes-Benz, BMW, Renault) men även asiatiska märken (Kia, Hyundai). Vi arbetar ständigt med ytterligare parametreringar. Eftersom parametreringsprocessen är mycket komplex koncentrerar vi oss initialt på de fordonstyper som ofta används på en specifik marknad eller av specifika kunder.

Här kan du se en lista på vilka bilmodeller som är färdigtestade och som batteritest kan utföras på i dagsläget. Testbara bilmodeller

Om DEKRA

 • DEKRA har tillhandahållit säkerhet sedan starten för över 90 år sedan. Med passion och expertis och med 44 000 anställda över hela världen idag, tänker vi framåt för säkerheten.
 • På resande fot, på jobbet och hemma – DEKRAs skickliga experter skapar ökad säkerhet inom livets alla nyckelområden. Vi säkerställer säkerheten för mänsklig interaktion med teknik och miljö, särskilt när det gäller digitalisering.

Batteritest för elbilar

Tyvärr kan den här videon inte spelas på grund av dina integritetsinställningar. Här kan du ändra dina inställningar .

Öppna video externt

Intresseformulär

DEKRA kommer att lansera batteritest för elbilar till samarbetspartners och bilhandlare under 2022.
Är du intresserad av att veta mer, fyll i vårt intresseformulär, så kontaktar vi dig.