Batteritest
Hälsotillståndsanalys

Analys av batteriets hälsotillstånd i en elbil på 15 minuter

Batteritest för elbilar

DEKRA lanserar unikt batteritest för elbilar

Ska du köpa eller sälja en elbil? Nu kan du ta reda på hur batteriet mår genom DEKRA:s unika batteritest. DEKRA mäter batteriets hälsotillstånd och återger resultatet på en skala 0–100, på endast 15 minuter.

Det blir allt viktigare att snabbt kunna utvärdera elbilars batteritillstånd. Behovet är framför allt störst i den växande marknaden för begagnade elbilar då batteriet räknas som den dyraste komponenten i en elbil. Det gör batteriets hälsotillstånd, eller återstående kapacitet, till en avgörande faktor för att bestämma en elbils värde.

DEKRA lanserar därför en ny tjänst som möjliggör att man på ett smidigt sätt kan bedöma värdet av batteriets hälsotillstånd eller State of Health, SoH.

Anders Gagner-Geeber, VD på DEKRA Automotive AB.
– Vår lösning ger ett oberoende resultat på batteriets hälsotillstånd som du kan lita på när du använder, köper eller säljer en begagnad elbil.
På DEKRA testanläggning testas fabriksnya elbilars batterier för att få ett initialt värde på batteriets hälsotillstånd. Resultaten läggs in i en databas och används för den patenterade algoritmen för beräkning av SoH. Varje elbil är unik och varje bilmodell måste genomgå en veckas hård testning i DEKRA:s utvecklingsenhet i Tyskland.

Snabbt, enkelt och pålitligt

DEKRA:s unika batteritest består av två delar. Ett statistiskt test där man först läser ut data ur elbilens OBD-uttag med hjälp av en dongel. I det efterföljande dynamiska testet accelereras elbilen från stillastående till omkring 40 km/h med mätutrustningen monterad. Testet tar sammanlagt 15 minuter och utförs på en av DEKRA:s besiktningsstationer.
– Den stora fördelen är att vi kan tillhandahålla en mycket tillförlitlig bedömning på mycket kort tid. Ingen annan på marknaden erbjuder en så snabb metod idag, fortsätter Anders Gagner-Geeber.
Sammantaget ger det statiska och dynamiska testet ett resultat som återger degraderingen av elbilens batteri. På skalan betyder 100 att batteriet är helt nytt.
En begagnad elbil visar ett lägre värde genom faktorer som exempelvis ålder, antal laddningar och körsträcka.
Hälsotillståndet för elbilars batterier minskar förhållandevis jämnt till en början, men efter batteriet förlorat 20–30 procent av sin initiala kapacitet så faller hälsotillståndet snabbare. Förlusten av både räckvidd och prestanda får därmed en större påverkan på bilens användbarhet.
Ökad trygghet för köpare och säljare
Med DEKRA:s batteritest kan hälsotillståndet inte enbart mätas exakt, utan också ge ett tydligt och jämförbart resultat på den faktiska batterikapaciteten och därmed en indikation på var i degraderingsförloppet batteriet befinner sig. Det gör att man kan jämföra testresultaten mellan olika elbilar vilket ger en unik möjlighet för köpare av en begagnad elbil att på ett tillförlitligt sätt också jämföra olika elbilar med varandra.
DEKRA:s batteritest kommer att vara lika viktig i bedömningen av en begagnad elbil som dagens varudeklaration, VDN. En kunskap som är ovärderlig vid köp av en begagnad elbil.
Detta är goda nyheter för såväl bilhandlare, leasingföretag och privatpersoner, eftersom det ger en grund för mer transparenta försäljningsförhandlingar, avslutar Anders Gagner-Geeber.
FAQ
Vilka faktorer påverkar åldrandet av ett elbilsbatteri?
Batteriets ålder är inte bara en funktion av linjär tid (kalenderålder) utan också av cykeln för laddning och urladdning (cyklisk ålder). När batteriet åldras minskar dess kapacitet gradvis, vilket påverkar fordonets räckvidd. Åldrande av drivbatteriet i en elbil innebär försämring av batteriets egenskaper. Förutom åldrande påverkar höga temperaturer, överladdning (hög spänning), djupurladdning (låg spänning) och hög laddningsström EV-batteriets hälsotillstånd och följaktligen dess kapacitet.
Varför är det viktigt att veta den återstående kapaciteten för ett elbilsbatteri?
Hur skiljer sig detta batteritest för begagnade elbilar från andra tester?
Finns det några specifika förutsättningar för att testa?
Hur fungerar testet exakt?
Vad innehåller rapporten och hur får jag den?
Vilka fordonstyper kan batteritestet för närvarande utföras på?

Om DEKRA

  • DEKRA har tillhandahållit säkerhet sedan starten för över 90 år sedan. Med passion och expertis och med 44 000 anställda över hela världen idag, tänker vi framåt för säkerheten.
  • På resande fot, på jobbet och hemma – DEKRAs skickliga experter skapar ökad säkerhet inom livets alla nyckelområden. Vi säkerställer säkerheten för mänsklig interaktion med teknik och miljö, särskilt när det gäller digitalisering.

Nedladdningsbara filer om DEKRA:s Batteritest

Nedan finns nedladdningsbara filer som innehåller information om DEKRA:s Batteritest.

Artiklar/pressmeddelanden om Batteritest och elbilar

Läs nedan, eller se alla DEKRAs artiklar och pressmeddelanden här .

Intresseformulär

Är du intresserad av att veta mer, fyll i vårt intresseformulär, så kontaktar vi dig.
DEKRA Automotive AB

Hemvärnsgatan 11B

17154 Solna