Elbilen – en allt vanligare syn på våra vägar

04 aug. 2023

Vem som väljer att köpa och bruka ett elfordon har förändrats under de senaste åren. Från att det inledningsvis nästan enbart varit företag som kört eldrivet är det idag också fler privatpersoner som överväger en elbil eller laddhybrid vid nybilsköp. Till 2025 spås det rulla drygt en miljon laddbara bilar på våra vägar.

2022 fick Sverige nästan 100 000 nya elbilar, vilket motsvarar 31 procent av den totala fordonsförsäljningen i Sverige under samma år. Det är nästan en tredubbling sedan 2020 och en stadig ökning sedan 2016, då det som jämförelse såldes och registrerades 3360 elbilar i vårt avlånga land.
Varför ökar antalet eldrivna fordon?
Elbilar och laddhybrider är fortfarande dyra i inköp i jämförelse med fossila bilmodeller med likvärdig storleksklass och standard. Däremot har vi på senare tid sett en snabb utveckling av elbilstekniken och där biltillverkarna idag erbjuder ett allt större utbud av eldrivna alternativ i sina modellprogram.
Idag finns fler laddhybrider och elbilar att välja mellan, samtidigt som priserna sjunker, statliga subventioner har haft effekt och publika laddmöjligheter byggts ut. Många inser att det kan finnas både miljömässiga och ekonomiska fördelar med att välja ett e-fordon framför en konventionell bensin- eller dieseldriven bil, trots det fortsatta högre inköpspriset.
Vem som väljer eldrivet har förändrats
Enbart för några år sedan var ett laddbart fordon något som företag skaffade sig eller privatpersoner med stort teknik- och miljöintresse samt ekonomiska förutsättningar. Idag ser vi att allt fler personer oavsett grupp i större utsträckning väljer ett elfordon, vilket gäller både privatleasing och nybilsköp. Fortfarande finns däremot skillnader beroende på om man bor på landsbygd eller i stadsmiljö, hur gammal man är, vilken inkomst man har, samt om man är man eller kvinna.
Under 2022 var exempelvis 72 procent av alla elbilar som såldes registrerade på män. Samtidigt som medelåldern var 49 år vilket går att jämföras med 51 år för bilar med övriga drivmedel. Vanligast är det att köra elbil i kommuner nära en storstad där utbyggnaden av laddinfrastruktur i regel också är större än för landsbygd. Typiskt för elbilshushåll är att de finns i områden med en relativt högutbildad befolkning och där svensk bakgrund är vanligt förekommande. Både hushåll som köper och de som leasar en elbil har ofta även en annan bil sedan tidigare.
Elbilar ökar mer än laddhybrider
Under 2022 registrerades totalt 288 003 nya personbilar i Sverige varav drygt 100 000 renodlade elbilar, enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Statistik visar också att andelen nyregistrerade laddbara personbilar ökat från 45 procent 2021 till 56 procent 2022. Under samma år ökade andelen elbilar med 65 procent medan antalet laddhybrider minskade med nästan 15 procent.
Förra årets starka elektrifiering bidrog till en 22,5 procents minskning av de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar. Elektrifieringstrenden ser ut att hålla i sig under 2023 trots en total minskning av antalet sålda personbilar, oavsett drivkälla. Från årsskiftet fram till juli månad hade 58 597 nya elbilar och 32 704 laddhybrider registrerats, vilket kan jämföras med 35 090 bensinbilar och enbart 14 134 dieselbilar. Till 2025 bedömer man att det kommer finnas omkring en miljon laddbara fordon på våra vägar, varav 600 000 elbilar.