Planering av besiktningar

Med DEKRA:s besiktningsweb kan du samla besiktningsintyg och ha kontroll på besiktningsintervallerna

Fordonsverkstäder

DEKRA är godkända av SWEDAC för att få utföra besiktningar av bland annat fordonslyftare och kompressortankar. Som ansvarig för en verkstad kan det vara svårt att hålla reda på vad som är besiktigat och vilka eventuella brister som ska åtgärdas. Många verkstäder väljer därför att använda DEKRAs Besiktningsweb för att samla sina besiktningsintyg och ha kontroll på att brister åtgärdats. Om man registrerar sitt serviceföretag i Besiktningswebben kan serviceföretaget automatiskt få information när något måste åtgärdas och efter utfört arbete själva kvittera detta direkt i systemet.

En självklarhet för oss på DEKRA är att vi tillsammans med verkstaden planerar besiktningar så att verksamheten påverkas så lite som möjligt. Vi ser också att många kunder väljer oss för att vi är kompetenta och fokuserar på rätt saker.

Tomas Kolkind, Teknikansvarig Lyft, DEKRA Industrial AB.
DEKRA besiktar bland annat:
  • Fordonslyftar
  • Maskindrivna portar
  • Telfrar
  • Traverser
  • Lyftbord
  • Tryckluftsbehållare
  • Expansionskärl
  • Varmvattenpanna
  • Vätskekylaggregat
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

Göteborg 415 02