DEKRA

Länkar

Här hittar du länkar till myndigheter och branschorganisationer relaterade till vår verksamhet inom kontroll, provning och besiktning.
SWEDAC
Myndighetens som ansvarar för ackrediteringar
www​.swedac​.se
SWETIC
Branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering
www​.swetic​.org
DEKRA Rail
DEKRAs internationella affärsenhet inom järnväg
www.dekra-rail.com
BST
Ett DEKRA företag som är specialiserade inom säkerhetsbeteende
bstsolutions.com
Chilworth
Ett DEKRA företag som är specialiserade inom ATEX och dammexplosion
chilworth.com
VISATEC
Ett DEKRA företag som är specialiserade inom industriell visuell inspektion
www​.dekra-visatec​.com
DEKRA Solutions
DEKRA kundtidning
www​.dekra-solutions​.com