Förebyggande underhåll

Krav på att följa lagar samt tillverkarens instruktioner för att anläggningen ska vara säker

Skidliftar & linbanor

Din partner för en säker anläggning.

Att driva en liftanläggning innebär att man måste följa lagar samt tillverkarens instruktioner för att anläggningen ska fungera på ett säkert sätt. Att förebyggande underhåll gör att du sparar både tid och pengar vet vi också.
Sköter man om liftanläggningen så minskar driftstörningarna. Enligt lag så ska Skidliften/Linbanan besiktas 1 gång per år enligt BFS 2011:12-H12. Utöver besiktningen måste stållinan genomgå en mag-netinduktiv linprovning enligt givna intervaller beroende på om det är en släplift eller linbana.
Skidliftsbesiktning innefattar:
  • Skidliften/linbanans allmänna status/skick
  • Masterna besiktas med tillhörande rullbatterier
  • Säkerhets systemet provas för att förevisa oss om att liften stannar vid en eventuell urspårning alternativt jordfel
  • Linan och linklämmor provas förutsatt att de ligger i rätt tidsintervall
  • Besiktning av liftgata med skyltning och frigångsmått
  • Kontroll att service och underhåll utförs enligt tillverkarnas instruktioner
  • Att räddningsutrustning samt evakueringsplan finns på de liftar som kräver det enligt BFS 2011:12-H12
Magnetinduktiv Linprovning, MIP
Med magnetinduktiv linprovning får vi fram indikationer av invändiga och utvändiga skador på stållinan samt hur korroderad linan är. Vi utför MIP provningen enligt SS EN 12927-8 och har utrustning som tar dimensioner mellan 12-70 mm. Vi har även en öppningsbar utrustning för att prova bärlinor på kabinbanor/ gondoler. DEKRA Industrial AB är ackrediterade av Swedac i Sverige och av Statens Jernbanetilsyn, SJT, i Norge.
Vi utför ca 300 provningar per år i Sverige och Norge. Vår personal som utför MIP provningarna har flera års erfarenhet och har byggt på sig en gedigen kunskap för att kunna göra en rätt bedömning av stålli-nans status.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg