Järnväg
Järnväg och hållbarhet

Kontroll på degradering

Järnväg

Kontroll på degradering.

Komplett utbud av tjänster inom järnväg.

Precis som all mekanisk utrustning är även järnvägens högvärdeskomponenter utsatta för olika former av degradering. Utan kontroll på degradering är det omöjligt att förutsäga vad som behövs för att uppnå önskad livslängd. Risken är att problem som kan uppstå måste hanteras genom kostsamma och oplanerade insatser med negativa konsekvenser för både drift och andra prioriterade behov. Med rätt analys av degradering ges i stället kontroll över hela livscykeln. Dessutom blir livstidsförlängning med avsevärd potential att spara kostnader ett reellt alternativ. Sammantaget handlar det om konkret och mätbar såväl teknisk som ekonomisk hållbarhet.
I Sverige tillhandahåller DEKRA konsulttjänster inom järnväg av sektionen Teknisk Tillgångsförvaltning. Vi växer hela tiden såväl i antal medarbetare och med nya kompetenser. Genom DEKRA internationellt kan vi också erbjuda ett komplett utbud av tjänster inom järnväg. Såväl konsulttjänster och rådgivning som godkännandeprocesser som kräver ackreditering.
Konsulttjänster
Våra konsulttjänster är framför allt inriktade på livstidsförvaltning och livstidsförlängning. Vi tillhandahåller ett flertal kvalificerade tjänster som gör att kunden har kontroll över hela livslängden. Utmattning, korrosion, erosion och nötning är de degraderingsmekanismer som begränsar livslängden på högvärdeskomponenter, allt från hjul, växellådor till boggier och vagnskorgar. Våra verktyg består av faktiska inspektioner, fysikaliska modeller samt analys av stora datamängder. Detta gör att vi kan tillhandahålla bästa möjliga beslutsunderlag och stöd för kundens operativa verksamhet. Genom projekt och inte minst DEKRAs internationellt omfattande verksamhet inom järnvägsområdet, har vi god förståelse de praktiska förutsättningarna för drift av spårbunden trafik.

Kontaktformulär

Har du frågor om våra konsulttjänster?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg