Höga säkerhetskrav

Det krävs betydligt starkare strålning för att belysa filmen jämfört med hos tandläkare eller läkare

Röntgenprovning

Provningsmetoden är i princip den samma som används av tandläkare och läkare. Den stora skillnaden är att det krävs betydligt starkare strålning för att belysa filmen vilket medför höga säkerhetskrav. Det krävs välutbildade och erfarna tekniker för att kunna utföra denna typ av provning på ett säkert sätt och utvärdera röntgenfilmen för att hitta defekter och håligheter.
Fördelar:
  • Fungerar på alla material
  • Resultatet (filmen) kan sparas
Begränsningar:
  • Strålning som kräver avspärrning
  • Kräver åtkomst till provningsobjektets båda sidor
  • Kan begränsas av provningsobjektets form
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg