DEKRA

Ackrediteringar DEKRA QM

DEKRA Quality Management AB är ackrediterat av Swedac för:
  • Ljusinställningsplatser, Ljusinställningsaggregat
  • AC - Vågar, AC - Referensmanometer
  • Dieselopacitetsmätare, Avgasmätare
  • Bromsprovare med tillhörande Tryckprovare
  • Läckagesökare för metangas.
DEKRA Quality Management AB är ackrediterad enligt EN/ISO 17025
Kontakt
DEKRA Quality Management AB

Fältmätargatan 15

721 35 VÄSTERÅS