Betong
Förstörande provning, vägen till hållbar konstruktion

Betongkontroll bedömer egenskaper på betong för att säkerställa hållbara och säkra konstruktioner.

Förstörande Provning – Betong

Material och konstruktion i fokus: analysera, och utvärdera med precision

Förstörande provning (FP) utförs när man vill utreda betongens egenskaper, det finns ett flertal olika provningsmetoder. Allt från betongens mekaniska egenskaper, såsom hållfasthet, till betongens kloridhalt kan utredas.

Hur genomförs FP? För att kunna göra en korrekt och verklighetstrogen bedömning av en betongkonstruktion krävs ofta att betongens egenskaper provas genom diverse förstörande provningar. Provning kan utföras antingen direkt i konstruktionen ute i fält alternativt kan ett prov borras ut ur konstruktionen för vidare provning på labb.

FP betong kan delas in i fyra huvudområden:

  • Tryckhållfasthet (SS-EN 12930-3). Ett tryckhållfasthetsprov mäter betongens förmåga att motså kompression. Resultatet läses av i MPa. Metoden går under förstörande provning och utförs för att kunna bedöma betongens hållfasthet, vilket är avgörande för att förstå den övergripande styrkan i betongen.
  • Dragprovning (SS 137243 - Betongprovning - Hårdnad betong, sprutbetong och puts – Vidhäftningshållfasthet & SS-EN 1542 Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Vidhäftningshållfasthet (utdragsprov).
   • Ytdraghållfasthet: Provningen utförs i syfte att få ett värde på en betongytas hållfasthet. Utförs normalt inför pågjutning av ny betong på en gammal befintlig betongyta, t.ex. vid betongsprutning.
   • Vidhäftningshållfasthet: Provningen utförs för att utreda vidhäftningshållfastheten mellan två betongskikt, exempelvis mellan sprutbetong och en vattenbilad motgjutningsyta.
  • Draghållfasthet. Exempelvis provdragning av bultgrupper, ingjutningsgods eller armeringsstänger. Provningen görs för att kontrollera att erforderlig hållfasthet uppnås.
  • Spräckhållfasthet (SS-EN 12390-6).
  Betongkonstruktioner utsätts för en rad påfrestningar, exempelvis tyngdbelastning, klimatförhållanden och andra yttre faktorer. Dessa påfrestningar leder till sprickbildning i betongen, vilket kan minska betongens hållfasthet och påverka konstruktionens funktion.
  Det är viktigt att betongkonstruktioner regelbundet kontrolleras för att förhindra större skador eller kostsamma reparationer i framtiden. Genom att genomföra tester på betong kan man säkerställa att byggprojekt uppnår högsta kvalitet och följer gällande standarder.
  Betongkontroll: för hållbara och säkra konstruktioner.

  Betongbesiktning

  Nedan finns mer specifik information om betongbesiktning inom specifika områden.
  DEKRA Industrial AB

  Lagergatan 5

  Göteborg 415 02