Betong
Förstörande provning, vägen till hållbar konstruktion

Betongkontroll bedömer egenskaper på betong för att säkerställa hållbara och säkra konstruktioner.

Förstörande Provning – Betong

Material och konstruktion i fokus: analysera, och utvärdera med precision

Förstörande provning, FP, inom betong är en viktig tjänst för att bedöma betonghållfasthet och upptäcka eventuella skador på betong, såsom sprickor och korrosion.

Hur genomförs FP? För att kunna göra en korrekt och verklighetstrogen bedömning av en betongkonstruktion krävs ofta att betongens egenskaper provas genom diverse förstörande provningar. Provning kan utföras antingen direkt i konstruktionen ute i fält alternativt kan ett prov borras ut ur konstruktionen för vidare provning på labb.

FP betong kan delas in i fyra huvudområden:

  • Tryckhållfasthet (SS-EN 12390-3). Ett tryckhållfasthetstest mäter materialets förmåga att motstå kompression. Testet görs inom förstörande provning för att kunna bedöma betongens förmåga, vilket är avgörande för att förstå den övergripande styrkan och hållbarheten för materialet.
  • Draghållfasthet (SS-EN 1542, SS 137243). En vanlig metod inom FP för betong är dragprovning, där provbitar tas från betongen för att mäta betongens sammansättning och struktur. Detta görs genom att applicera en kontrollerad kraft på provet tills det bryts, vilket ger information om betongens förmåga att motstå dragkrafter.
  • Vidhäftningshållfasthet (SS 137243, SS-EN 13892–8). Vidhäftningstest på armering görs genom att applicera kontrollerad belastning på ett förberett armeringsprov för att mäta kraften som krävs för att avlägsna det från betongen, vilket ger en insikt om hur väl armeringsmaterialet fäster och påverkar konstruktionens hållfasthet och bärförmåga.
  • Spräckhållfasthet (SS-EN 12390-6).
  Betongkonstruktioner utsätts för en rad påfrestningar, exempelvis tyngdbelastning, klimatförhållanden och andra yttre faktorer. Dessa påfrestningar leder till sprickbildning i betongen, vilket kan minska betongens hållfasthet och påverka konstruktionens funktion.
  Det är viktigt att betongkonstruktioner regelbundet kontrolleras för att förhindra större skador eller kostsamma reparationer i framtiden. Genom att genomföra tester på betong kan man säkerställa att byggprojekt uppnår högsta kvalitet och följer gällande standarder.
  Betongkontroll: för hållbara och säkra konstruktioner.

  Betongbesiktning

  Nedan finns mer specifik information om betongbesiktning inom specifika områden.
  DEKRA Industrial AB

  Gamlestadsvägen 2

  415 02 Göteborg