Betong
Trygga upplevelser genom säkra och hållbara badanläggningar

Säkra badglädjen med professionell tillståndsbedömning.

Sim- och badanläggningar

Besiktning av sim- och badanläggningar

Vi har gedigen expertis när det gäller besiktning av sim- och badanläggningar.

Är din simhall i behov av professionell bedömning och vård?

Vi på DEKRA identifierar potentiella risker och föreslår anpassade lösningar för att säkerställa långvarig funktionalitet och säkerhet för ditt badhus eller simhall.
Sim- och badanläggningar utgör en viktig samhällsfunktion för många människor. Miljön i en simhall, med fukt, värme och kemikalier, innebär stora påfrestningar på konstruktioner av betong såväl som andra material. Många badhus byggdes på 1970-talet och brister i betongen är idag vanligt förekommande. Flertalet badhus lider exempelvis av bristande tätskikt, vilket kan leda till armeringskorrosion och allvarliga konstruktionsskador om de inte åtgärdas i tid.
DEKRA betongkontroll tar itu med dessa utmaningar genom att bland annat erbjuda noggranna tillståndsbedömningar, betongprovningar och åtgärdsförslag. Genom exempelvis regelbunden besiktning kan vi dels minska reparationskostnaderna men också förlänga badanläggningens livslängd, samt skapa en säker miljö för badgäster och personal.
DEKRA: tillståndsbedömning för funktionella och säkra simhallar.

Tre skäl att samarbeta med DEKRA:

  • Gedigen erfarenhet: vårt team består av kvalificerade experter med omfattande erfarenhet inom tillståndsbedömning av betongkonstruktioner.
  • Skräddarsydd lösning: vi anpassar vår tjänst för att möta dina specifika behov och utmaningar.
  • Kvalitet och säkerhet: vi följer strikta standarder för att säkerställa hållbarhet och säkerhet för dina sim- och badanläggningar.
Låt oss hjälpa dig att skapa en trygg och hållbar miljö för dina användare. Välkommen att kontakta oss idag för en noggrann genomgång av din badanläggnings tillstånd.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg