Certifierade svetsare

Certifikaten är personliga och erhålls efter godkänd svetsarprövning

Personcertifiering Svets

Myndigheter, standarder och kunder kan ställa krav på att svetsarbete ska utföras av certifierade svetsare. Certifikaten är personliga och erhålls efter godkänd svetsarprövning. Certifikaten gäller i 2 eller 3 år (beroende på standard) under förutsättning att svetsaren kan påvisa att han/hon upprätthåller sin kompetens. DEKRA Industrial AB är ett ackrediterat certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024 samt Anmält Organ enligt Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU.
DEKRA certifierar svetsare enligt hela SS-EN ISO 9606-serien samt svetsoperatör/maskinställare enligt SS-EN ISO 14732. DEKRA utför även personcertifiering för lödare enligt SS-EN ISO 13585.
Med ett femtiotal svetsövervakare på olika platser i Sverige har du alltid nära till certifiering. Med DEKRAs webbverktyg ”welDBase” får du enkelt en överblick över företagets certifieringar.
Informera DEKRA om särskilda behov finnes.
Om du har frågor angående certifiering hör av dig till någon av våra experter, du finner deras kontaktuppgifter längre ner på sidan.
Kontaktformulär för synpunkter

Har du förbättringsförslag, synpunkter eller klagomål?

Vi vill göra vårt bästa för att du ska få ett bra bemötande och självklart skall alla våra beslut vara opartiska och korrekta. Om du har förbättringsförslag eller synpunkter på vår verksamhet tar vi tacksamt emot dessa.
Är det så att du är missnöjd med något kan du lämna in ett klagomål eller överklaga ett certifieringsbeslut. Klagomål på DEKRA Industrials hantering av certifieringsuppdrag för personcertifiering av svetsare ska göras till Teknikansvarig Svets alternativt Kvalitetsansvarig DEKRA, Solna, Hemvärnsgatan 11B, 171 26 Solna, växel 010-455 10 00. Du kan även använda dig av formuläret längst ned på denna sida. Mottagande av klagomål eller överklagan ska bekräftas av DEKRA till den klagande inom 10 arbetsdagar. Bedömning och utredning av klagomålet kommer att genomföras av från uppdraget oberoende personal, normalt Teknikansvarig Svets samt Kvalitetsansvarig. Resultatet av analys och utredning samt beslut om åtgärd delges den klagande för möjlighet till yttrande så snart som möjligt.
Via knappen nedan kommer du till formuläret för att skicka in förbättringsförslag, synpunkter eller klagomål.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg