Betong
Säkra hållbarheten, undvik kostsamma skador

Med OFP erbjuder Betongkontroll tjänster som säkerställer tillstånd och hållbarhet för anläggningar

Oförstörande Provning – Betong

Oförstörande Provning för hållbar betong och infrastruktur.

Betongkontrolls OFP-tjänster fokuserar på att leverera noggranna och pålitliga resultat för att garantera långsiktig prestanda och hållbarhet.

Betongkontrolls metoder för oförstörande provning använder sig av olika mätningstekniker som exempelvis mätning av täckskikt, mätning med hjälp av markradar, ”GPR”, ultraljudpuls-eko och studshammare,”Rebound Hammer Test”.

Vår OFP-tjänst är populär bland våra kunder, mycket tack vare att vi kan erbjuda hög expertis och servicenivå till en rimlig kostnad. Kunderna får helt enkelt väldigt mycket för pengarna genom att anlita oss.

Andreas Karlsson, sektionschef, betongkontroll, DEKRA Industrial AB
Oförstörande provning, eller OFP, utgör en viktig del av betongkontroll. Det är en samling provningsmetoder som handlar om att upptäcka skador och bevara betongkonstruktioner.
DEKRA erbjuder olika tjänster inom oförstörande provning som kan vara till hjälp för att utreda eventuella brister och skador som är dolda inuti en betongkonstruktion, och i en del fall även för att verifiera och säkerställa kvaliteten efter att en gjutning har genomförts.

Betongbesiktning

Nedan finns mer specifik information om betongbesiktning inom specifika områden.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg