DEKRA

Ackrediteringar DEKRA Industrial

DEKRA Industrial AB med ackrediteringsnummer 4390 är ackrediterat av Swedac som:
 • Anmält organ (17020)
 • Anmält organ (17021)
 • Anmält organ (17024)
 • Anmält organ (17065)
 • Cisterner och rörledningar
 • Cisternkontroll
 • Erkänt tredjepartsorgan (17020)
 • Lyftanordningar
 • Massarelaterade storheter
 • Materialprovning
 • Pannoperatörer
 • Svetsare/lödare
 • Transport av farligt gods
 • Trycksatta anordningar
 • Trycksättning med gas
Kontakt
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg