DEKRA i Sverige
DEKRA-koncernen

Vi ökar säkerheten hos våra kunder

DEKRA i Sverige

Tillsammans har DEKRA-koncernen verksamhet på 46 orter i Sverige med nära 600 medarbetare. Gemensamt för samtliga DEKRA bolag är att man arbetar med tjänster för att öka säkerheten hos sina kunder.
VERKSAMMA DEKRA-BOLAG I SVERIGE:
DEKRA Industrial AB
Oberoende besiktning, provning och certifiering
www​.dekra-industrial​.se
DEKRA Automotive AB
Bilbesiktning
www​.dekra-bilbesiktning​.se
DEKRA Quality Management AB
Kalibrering av verktyg och Mystery Shopping samt Miljödekaler
DEKRA Sweden AB
Moderbolag till DEKRA Industrial AB