Lyftbesiktningar

DEKRA är godkända av SWEDAC och Boverket

Kranar & Lyftanordningar

DEKRA är godkända av SWEDAC och Boverket för att få utföra besiktningar av bland annat kranar och lyftanordningar. DEKRA är även ackrediterade och notifierade som anmält organ (Notified Body enligt EU-kommissionens direktiv).
Om du är intresserad av hur vi genomför ett EG-Typkontroll uppdrag mot Maskindirektivet, läs dokumentet nedan.
Om du inte har några tekniska frågor, utan endast vill beställa en besiktning av en kran eller annan lyftanordning, så ring och boka direkt på 010-455 10 00.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg