Besiktning av tivolianläggningar

Kontroll av bl.a. placering, stålkonstruktioner, säkerhetsanordningar, test och provkörning

Attraktioner

DEKRA är ackrediterade för att utföra besiktningar av tivolianläggningar enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Kontrollerna omfattar objektens placering, stålkonstruktioner, säkerhetsanordningar, test av maskiner och provkörning av anläggningar. Och för att säkerställa att materialet inte har utsatts för utmattning, eller har farliga sprickor, genomförs återkommande genomgångar som omfattar oförstörande provning (OFP).
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

Göteborg 415 02