Tryckgivare bar
Alla typer av tryckkärl

Säkerhetsutrustningen måste fungera

Tryckbesiktning

Säker arbetsmiljö alltid i fokus

Kontroll av trycksatta anordningar med säkerhet i fokus: din trygghet, vår högsta prioritet.

Kokgrytan i skolköket, tryckluftsbehållaren hos verkstaden eller pannan i fjärrvärmeanläggningen är några exempel på de trycksatta anordningar som skulle kunna utgöra en risk om inte säkerhetsutrustningen fungerar. DEKRA är ackrediterade för att besikta alla typer av tryckkärl. För dig som inte känner till begreppet ackreditering, så är detta ett godkännande utfärdat av myndigheten SWEDAC. Att vara ackrediterad är ett krav för att utföra besiktningar av bland annat tryckkärl.

Det som gör oss unika är att vi har så bred kompetens och att vi alltid arbetar tillsammans med kunden för att uppnå en säker anläggning.

Erik Sundvall, teknikansvarig Tryck, DEKRA Industrial AB
DEKRA Industrial AB är ackrediterat av SWEDAC att utföra kontroll och besiktning av trycksatta anordningar enligt de regler som föreskrivs i Arbetsmiljöverkets, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverkets föreskrifter.
Tjänster under Tryckbesiktning
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg