DEKRA

Vår Vision

We will be the Global Partner for a Safe, Secure & Sustainable world

DEKRA är en av världens ledande expertorganisationer inom säkerhet. Företaget har för närvarande verksamhet i 60 länder i Väst- och Östeuropa samt i USA, Brasilien, Nord- och Sydafrika, Israel, Japan och Kina. Mer än 46 000 medarbetare arbetar med att säkerställa långsiktig säkerhet, kvalitet och att skydda vår miljö.

Visionens innehåll

Vår Vision 2025 beskriver vår modell och innehåller fem element:
 • Vår framtidsbild "Vi lever i en säker värld" är baserad på det mänskliga behovet av säkerhet och representerar vår önskan om att vara konsekvent i vårt engagemang för mänsklig säkerhet
 • Vår vision "Global Partner for a Safe, Secure & Sustainable world" beskriver vår ambition för framtiden
 • Vårt uppdrag ”We ensure safety, security and sustainability” beskriver vår roll i samhället
 • Våra företagsprinciper är strategiska riktlinjer som företaget är inriktat på
 • Våra värderingar fungerar som vägledning i det dagliga arbetet hos oss på DEKRA

Affärsområdena

Säkerhet är ett kärnbehov för alla. Vi vet att olyckor kan undvikas. Därför koncentrerar vi oss på de tre nyckelområdena i livet: på vägen, på jobbet och hemma.
Vårt uppdrag
Vi arbetar för trygghet, säkerhet och hållbarhet genom samverkan mellan:
 • Teknik och utrustning
 • Standarder och rutiner
 • Förhållningssätt och beteenden
Våra företagsprinciper
Företagsprinciperna hjälper oss att översätta vår vision till handling.
 • Samarbete
 • Medarbetarfokus
 • Kundfokus
 • Globalisering
 • Innovation
 • Lönsamhet
 • Tillväxt
Våra värderingar
Våra värderingar utgör en vägledning i det dagliga arbetet hos oss på DEKRA.
 • Ansvar - säkerhet och hållbarhet
 • Kundfokus
 • Entreprenörsanda
 • Laganda
 • Integritet