Vision och ambition

Säker och hållbar värld

Vår Vision

Vi har som ambition att bli den globala partnern för en trygg, säker och hållbar värld vid tidpunkten för vårt 100-årsjubileum 2025.

Säkerhet och trygghet hör till de grundläggande mänskliga behoven och är lika väsentliga som luften vi andas. Det är oerhört viktigt, särskilt i vår högt utvecklade tidsålder, att vi aldrig tar säkerhet och trygghet för givet.

Som en av världens ledande leverantörer av experttjänster har DEKRA arbetat för en säkrare värld sedan företaget grundades 1925. Genom åren har vår expertis gjort betydande insatser för att minska risken för olyckor och personskador. För oss innebär säkerhet och trygghet också att agera hållbart för att bevara vår värld till kommande generationer.

Som ledande inom besiktning, provning och certifiering är vår vision att säkerställa så att produkter, tillgångar och teknologier är säkra, trygga och hållbara – vår roll är att ge människor förtroende.

Stan Zurkiewicz, ordförande för styrelsen DEKRA e.V. och DEKRA SE

Vårt uppdrag

DEKRA säkerställer säkerhet, trygghet och hållbarhet inom tre centrala delar av livet – på vägen, på arbetsplatsen och i hemmet.

Säkerhet är ett grundläggande behov för oss alla. Olyckor och skador kan inträffa på vägen, på arbetsplatsen eller hemma. Vi vet att många av dessa olyckor kan undvikas, därför vill vi hjälpa till att minska deras antal:
  • genom att stödja utvecklingen, användningen och underhållet av teknisk utrustning som används på vägen, på arbetsplatsen eller i hemmet.
  • genom att utveckla och förbättra standarder och riktlinjer som säkerställer optimal säkerhetsprestanda.
  • genom att främja medvetenhet om säkerhet, kunskap om säkerhet och beteenden kopplat till säkerhet.

Våra företagsprinciper

Grunden i att förverkliga vår vision

Våra sju företagsprinciper fungerar som vår ledstjärna i vårt dagliga arbete, de är grundläggande för vår företagskultur och styr våra beslut i strävan efter att skapa en positiv och hållbar inverkan i vår verksamhet – och i samhället som helhet.
1. Samarbete: Vi tror på styrkan i samarbete och arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål.
2. Medarbetarfokus: Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi sätter deras välbefinnande och utveckling i centrum.
3. Kundfokus: Att förstå och överträffa våra kunders förväntningar är grundläggande för vår verksamhet. Kundnöjdhet är vår framgångsmätare.
4. Globalisering: Vi omfamnar och anpassar oss till den globala marknadens dynamik. Att vara en global organisation möjliggör samarbete med våra internationella kunder och stärker vårt varumärke som ledande inom global säkerhet.
5. Innovation: Vi delar med oss av idéer, utmanar invanda rutiner och skapar lösningar som ligger i framkant. Vi främjar och belönar kreativitet och nytänkande. Genom innovation strävar vi efter att vara branschledande.
6. Lönsamhet: En sund ekonomi är nyckeln till långsiktig framgång. Vi strävar efter att vara lönsamma för att säkerställa vårt företags välbefinnande.
7. Tillväxt: Genom konstant utveckling och expansion strävar vi efter hållbar tillväxt och framgång.
Våra bolag
Tillsammans har DEKRA-koncernen verksamhet på 46 orter i Sverige med nära 600 medarbetare. Gemensamt för samtliga DEKRA bolag är att man arbetar med tjänster för att öka säkerheten hos sina kunder. Ett ledande bolag inom oberoende besiktning, provning och certifiering med verksamhet världen över.
Läs mer
DEKRA:s historia
125 år av säkerhetsrelaterat arbete. Den 23 februari 1895 bildades Södra Sveriges Ångpanneförening, den första i sitt slag. Avsikten var att genom återkommande besiktningar förhindra olyckor. 30 år senare bildas Deutcher Kraftfahrzeugs-überwachungs verein (förkortat DEKRA) i Berlin, Tyskland. Även i detta fall var avsikten att förhindra olyckor, men här handlade det om lastbilar som körde av vägen och dyrbar last gick i spillo och inte om exploderande ångpannor...
Läs mer