Din webbläsare är för gammal

Internet Explorer stöds inte längre. Byt webbläsare för att se webbsidan i bättre kvalitet.

Vår Vision

We will be the Global Partner for a Safe, Secure & Sustainable world

DEKRA är en av världens ledande expertorganisationer inom säkerhet. Företaget har för närvarande verksamhet i 60 länder i Väst- och Östeuropa samt i USA, Brasilien, Nord- och Sydafrika, Israel, Japan och Kina. Mer än 46 000 medarbetare arbetar med att säkerställa långsiktig säkerhet, kvalitet och att skydda vår miljö. Läs mer på www.dekra-industrial.se

Visionens innehåll

Vår Vision 2025 beskriver vår modell och innehåller fem element:

 • Vår framtidsbild "Vi lever i en säker värld" är baserad på det mänskliga behovet av säkerhet och representerar vår önskan om att vara konsekvent i vårt engagemang för mänsklig säkerhet
 • Vår vision "Global Partner for a Safe, Secure & Sustainable world" beskriver vår ambition för framtiden
 • Vårt uppdrag ”We ensure safety, security and sustainability” beskriver vår roll i samhället
 • Våra företagsprinciper är strategiska riktlinjer som företaget är inriktat på
 • Våra värderingar fungerar som vägledning i det dagliga arbetet hos oss på DEKRA

Affärsområdena

Säkerhet är ett kärnbehov för alla. Vi vet att olyckor kan undvikas. Därför koncentrerar vi oss på de tre nyckelområdena i livet: på vägen, på jobbet och hemma.

Vårt uppdrag

Vi arbetar för trygghet, säkerhet och hållbarhet genom samverkan mellan:

 • Teknik och utrustning
 • Standarder och rutiner
 • Förhållningssätt och beteenden

Våra företagsprinciper

Företagsprinciperna hjälper oss att översätta vår vision till handling.

 • Samarbete
 • Medarbetarfokus
 • Kundfokus
 • Globalisering
 • Innovation
 • Lönsamhet
 • Tillväxt

Våra värderingar

Våra värderingar utgör en vägledning i det dagliga arbetet hos oss på DEKRA.

 • Ansvar - säkerhet och hållbarhet
 • Kundfokus
 • Entreprenörsanda
 • Laganda
 • Integritet