Din webbläsare är för gammal

Internet Explorer stöds inte längre. Byt webbläsare för att se webbsidan i bättre kvalitet.

Vår Vision

Global Partner for a Safe, Secure & Sustainable world

DEKRA är en av världens ledande expertorganisationer inom säkerhet. Företaget har för närvarande verksamhet i 60 länder i Väst- och Östeuropa samt i USA, Brasilien, Nord- och Sydafrika, Israel, Japan och Kina. Mer än 46 000 medarbetare arbetar med att säkerställa långsiktig säkerhet, kvalitet och att skydda vår miljö. Läs mer på www.dekra-industrial.se

Visionens innehåll

Vår Vision 2025 beskriver vår modell och innehåller fem element:

 • Vår framtidsbild "Vi lever i en säker värld" är baserad på det mänskliga behovet av säkerhet och representerar vår önskan om att vara konsekvent i vårt engagemang för mänsklig säkerhet
 • Vår vision "Global Partner for a Safe, Secure & Sustainable world" beskriver vår ambition för framtiden
 • Vårt uppdrag ”We ensure safety, security and sustainability” beskriver vår roll i samhället
 • Våra företagsprinciper är strategiska riktlinjer som företaget är inriktat på
 • Våra personalvärderingar fungerar som riktlinjer för det dagliga beteendet för alla DEKRA-anställda

Affärsområdena

Säkerhet är ett kärnbehov för alla. Vi vet att olyckor kan undvikas. Därför koncentrerar vi oss på de tre nyckelområdena i livet: på vägen, på jobbet och hemma.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är tydligt definierat: Vi garanterar säkerhet, säkerhet och hållbarhet genom samspelet av:

 • Teknik och utrustning
 • Standarder och praxis
 • Tänkesätt och beteende

Våra företagsprinciper

De sju företagsprinciperna hjälper oss att implementera vår vision. Dom är:

 • Ekonomisk framgång
 • Tillväxt
 • Kundfokus
 • Globalisering
 • Innovation
 • Integration
 • Fokuserar på människor

Anställdas värderingar

Våra personalvärderingar fungerar som riktlinjer för det dagliga beteendet för alla DEKRA-anställda. Dessa inkluderar:

 • Ansvar för säkerheten
 • Kundfokus
 • Företagande
 • Laganda
 • Integritet