DEKRA Sverige
Lär dig mer om DEKRA

Ett ledande bolag inom oberoende besiktning, provning och certifiering med verksamhet världen över

Våra bolag

Tillsammans har DEKRA-koncernen verksamhet på 46 orter i Sverige med nära 600 medarbetare. Gemensamt för samtliga DEKRA bolag är att man arbetar med tjänster för att öka säkerheten hos sina kunder.
VERKSAMMA DEKRA-BOLAG I SVERIGE:
DEKRA Industrial AB
Organisationsnummer: 556033-5977
Oberoende besiktning, provning och certifiering
DEKRA Industrial
DEKRA Automotive AB
Organisationsnummer: 556709-9170
Bilbesiktning
DEKRA Bilbesiktning
DEKRA Quality Management AB
Organisationsnummer: 556661-2551
Kalibrering av verktyg och Mystery Shopping samt Miljödekaler
DEKRA Quality Management
DEKRA Sweden AB
Organisationsnummer: 556801-8633
Moderbolag