Flaggor DEKRA
DEKRA Sweden AB

- Ingår i koncernen DEKRA SE

DEKRA Sweden

DEKRA Sweden AB har tre bolag i Sverige. De är DEKRA Industrial AB, DEKRA Automotive AB och DEKRA Quality Management AB.
DEKRA Sverige ingår i koncernen DEKRA SE som är en av de ledande leverantörerna av industriell inspektion i Europa. DEKRA är ackrediterad inom många olika tekniska områden och är verksamt i 60 länder med ca 44 000 anställda.
DEKRA är en oberoende teknisk inspektionsorganisation som testar, inspekterar och certifierar installationer, produkter och system i infrastrukturindustrin.
DEKRA är ackrediterat av den svenska myndigheten SWEDAC.
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering.
DEKRA Sweden AB

Lagergatan 5

41502 Göteborg