Kvalitetsutveckling

Opartisk revision för ett neutralt och trovärdigt uppdrag

Garantirevision

DEKRA erbjuder garantirevisioner för fordonsbranschen där vi åtar oss att utföra revisioner enligt uppdragsgivarens regelverk. Med en opartisk revision så säkerställs även förtroendet för inblandade parter att uppdraget förblir neutralt och trovärdigt. Allt för att skapa en långsiktig och effektiv kvalitetsutveckling inom området.
DEKRA har god erfarenhet av garantirevisioner och kan erbjuda rikstäckande tjänster samt även hjälp och vägledning och utbildning för t.ex. återförsäljare i respektive fordonsmärkes garantiprocesser. Därför arbetar DEKRA som en coachande samarbetspartner med garantirevisioner.
DEKRA Quality Management AB

Fältmätargatan 15

721 35 VÄSTERÅS