Lagövervakning arbetsmiljö
Lagövervakning för arbetsmiljö

Arbetsmiljölagar är inte bara en juridisk skyldighet, utan också en ekonomisk nödvändighet.

Lagövervakning arbetsmiljö

DEKRA – din partner för säkerhet och efterlevnad.

Att upprätthålla en säker och laglig arbetsmiljö är avgörande för alla företag, oavsett bransch. DEKRA erbjuder omfattande tjänster inom ”lagövervakning för arbetsmiljö”, utformade för att säkerställa att ditt företag alltid följer AML-arbetsmiljölagen och andra relevanta regler och föreskrifter.

Vad innebär lagövervakning för arbetsmiljö?
DEKRA:s lagövervakningstjänst är en specialiserad tjänst som hjälper företag att navigera och uppfylla de komplexa kraven i arbetsmiljölagstiftningen. Vår tjänst inkluderar skapande av en laglista, kontinuerlig lagbevakning och regelbunden efterlevnadskontroll för att säkerställa att ditt företag alltid är i linje med gällande regler.
Därför är lagövervakning viktigt
Att följa arbetsmiljölagar är inte enbart en juridisk skyldighet, utan också en moralisk och ekonomisk nödvändighet. Genom att använda DEKRA:s tjänster för lagövervakning minskar du risken för olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader för sjukfrånvaro och skadeståndskrav. Dessutom kan bristande efterlevnad resultera i höga böter och skada företagets rykte.
Er partner för en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö

Samarbeta med DEKRA för en Säker och Efterlevande Arbetsmiljö

Genom att samarbeta med DEKRA får du tillgång till expertis och resurser som hjälper ditt företag att upprätthålla en säker, laglig och produktiv arbetsmiljö. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som stöttar dig i att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och är trygga.

Kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss idag för att få veta mer om hur DEKRA kan hjälpa ditt företag att hålla sig i framkant när det gäller arbetsmiljö och säkerhet!
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

Göteborg 415 02