DEKRA
Industrials kundservice

Vi finns här för dig

Dina intyg

Hantera dina intyg på webben

Elektroniska intyg är bra för både miljö och ekonomi.

DEKRA Industrial har en portal för kunder och skötselfirmor för att hantera intyg efter utförd besiktning. DEKRA Industrial är miljöcertifierad och vår verksamhet ska utgå från en helhetssyn på miljön och verka för en hållbar utveckling. Vi eftersträvar att minimera vår pappersförbrukning och ser gärna att våra kunder använder Kundportalen för att se sina intyg.
Inne i Kundportalen kan du som användare:
  • Få en översikt över dina anläggningar och objekt
  • Se resultat från besiktningar
  • Hantera dina intyg elektroniskt alternativt ladda ner för att vid behov skriva ut
  • Föra anteckningar över åtgärdade brister som noterats under besiktningen
För att få tillgång till portalen behöver vi registrera dig som användare. Ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna nedan så hjälper vi dig.