WelDBase
Svetsdatabas

Ger dig en snabb överblick

Svetsportalen welDBase

Webbportalen welDBase är en svetsdatabas som ger dig snabb överblick över era svetsar-, lödar- och operatörsprövningsintyg (certifikat). Programmet welDBase finns både på Svenska samt Engelska.

Här kan du enkelt:
  • Ansöka: Flik för att ansöka om personcertifiering.
  • Certifikat: Flik för att se en lista över företagets alla certifikat och söka ut vissa av dem.
  • Förlängningar: Flik för att se aktuella certifikat som ska sexmånaders-bekräftas och förlängas.
  • Svets: Flik för att se företagets personal (svetsare/lödare/ operatörer) samt lägga till ny person.
  • Projekt: Flik för att lägga till projekt och koppla aktuell personal (svetsare/lödare/operatörer) till det/dem. Här kan du se vilka certifikat som har använts i vilket projekt.
  • WPS/BPS: Flik för att lägga till svetsdatablad WPS och/eller löddatablad BPS.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg