Maskinsäkerhet
CE-märkning & Maskinsäkerhet

Det finns krav på er som tillverkare/importör

Maskinsäkerhet

Oavsett om det gäller att tillverka eller bygga ihop en maskin, eller delar till en maskinlinje så ställs krav om maskinsäkerhet, riskanalys, riskbedömning och CE-märkning.

Behöver ni hjälp med CE-märkning & Maskinsäkerhet?
Ni vill väl inte ha grus i maskineriet? Ska ni tillverka en maskin, bygga ihop flera maskiner eller delar till en maskinlinje eller importera en maskin från ett land utanför EU, då finns krav på er som tillverkare eller importör. Om ni ändrar på en redan CE-märkt maskin så har maskinsäkerheten påverkats och det krävs minst en riskanalys och riskbedömning.
Vad är en maskin?
Det anges i maskindirektivet 2006/42/EG och implementeringen i svensk lag som är AFS 2008:3 men enkelt uttryckt är det allt som rör sig och lite till. Maskinen får dock inte omfattas av något annat direktiv, t.ex. ett fordonsdirektiv.
Vad är det då för krav som gäller?
Hur kan ni konstatera att maskinen är säker och att det finns all dokumentation som styrker det?
Exempel på vad DEKRA kan hjälpa er med
Vad resulterar hjälpen från DEKRA i:
DEKRA som Anmält Organ (NoBo) för särskilt farliga maskiner
DEKRA i Sverige är ackrediterade att utföra EG-typkontroller enligt 2006/42/EG bilaga IX av Fordonslyftar samt Anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en höjd överstigande 3 m. Vi kan även hjälpa till med typkontroller av andra särskilt farliga maskiner uppräknade i bilaga IV 2006/42/EG via vår globala organisation. EG-typkontrollen resulterar i ett EG-typkontrollintyg som är giltigt som ett EG-typgodkännande inom hela EU.
Anmälda Organ (Notified Body) är oberoende organisationer med kompetens att bistå och övervaka tillverkarnas arbete med att verifiera att de produkter som sätts ut på marknaden uppfyller de regler som gäller inom EU. Detta sker genom provning, kontroll och certifiering i enlighet med EU-rättsakter.
Källa: Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Kontaktformulär

Har du frågor om maskinsäkerhet?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg