Konsulttjänster
Vi tänker framåt

Inovativa lösningar för en snabbt föränderlig värld

Konsulttjänster

Definierar nästa gräns för säkerhet

DEKRAs Konsulttjänster kombinerar evidensbaserad vetenskap, spjutspetsteknologi och internationellt känd expertis för att skapa innovativa säkerhetslösningar för idag och imorgon. Vi strävar efter att leda säkerhetsomvandlingen på arbetsplatsen och affärspraxis, inom verksamheter och processer såväl som i den dynamiska och snabbt föränderliga digitala eran.

Eftersom organisationer kräver olika tillvägagångssätt för att skydda sin operativa affärsmiljö, data, människor och processer, utformade vi våra tjänster lika mångfacetterade som dina behov för att stödja dig i alla säkerhetsfrågor. Vi erbjuder konsultresurser för att komplettera vart och ett säkerhetsområdena, vilket resulterar i omfattande support och ett robust förhållningssätt till säkerhet.
Tjänster under Konsulttjänster