DEKRA Bilbesiktning
DEKRA Bilbesiktning

Över 90 års erfarenhet av bilprovning och bilbesiktning!

DEKRA Automotive

DEKRA är ledande i Europa och världen på bilbesiktningar.

Med över 90 års erfarenhet av bilprovning och bilbesiktning är vi ledande i Europa och världen.

DEKRA startades 1925 och har verksamhet i ett 60 länder. Vi besiktar mer än 27 miljoner bilar vid våra anläggningar runt om i världen. Den samlade erfarenheten tar vi med oss till våra svenska anläggningar.
Den 1 juli 2010 upphörde monopolet för bilprovning. Marknaden öppnades för flera olika företag som kan utföra en bilbesiktning enligt samma regler som tills dess gällt det statliga monopolet AB Svensk Bilprovning. Den 4 juli 2011 blev DEKRA ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17020 (A) för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon. Det gäller alla besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon (MC).
Kontakt
DEKRA Automotive AB

Hemvärnsgatan 11B

17154 Solna