Audit
DEKRA Audit

Säkerställande av säkerhet i den moderna världen

Audit

Vilka vi är och vad vi gör

DEKRA Audit är din partner för revisioner och certifieringar enligt erkända internationella, nationella och husstandarder. Vi innehar över 200 ackrediteringar för certifiering av kvalitetsledningssystem, hälsosäkerhet och miljö (HSE) och ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS). I vårt erbjudande ingår oberoende revisioner och bedömningar samt personalcertifieringar för olika branscher.
Tjänster under Audit