ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning
Ta hänsyn till alla aspekter

Hjälp med ESG-utmaningar? Vi implementerar dina system för att möta de nya direktiven & lagstiftning

ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Nu är det dags att agera och etablera riktlinjer och efterlevnad för miljöskydd, sociala standarder och god företagsstyrning (ESG).

ESG-standarder blir allt viktigare – inte enbart av regulatoriska skäl. De hjälper institutioner, företag och organisationer att arbeta aktivt och strukturerat med miljöskydd, främja starkt socialt ansvar och följa rådande lagstiftning. ESG är en lönsam, hållbar och viktig del i varje framgångsrikt företag.

DEKRA:s experter hjälper företag i alla storlekar och branscher att förstå vikten av att skapa hållbara affärsmetoder. På så sätt kan du följa de uppsatta ESG-principerna samt internationella standarder.
Det finns växande krav från konsumenter, investerare, reglerande myndigheter och företag som betygsätter din efterlevnad av ESG och att ni aktiv arbetar med hållbara affärer.
Ditt företag kan få erkännande och skörda framgångar. DEKRA hjälper dig att implementera miljöpolicys, tillförlitliga cybersäkerhetsåtgärder, ett starkt engagemang för socialt ansvarstagande och beprövad regelefterlevnad. Tag chansen och positionera ditt företag som ett hållbart alternativ.
Förkortningen ESG står för ”Environmental, Social and Governance”, eller: miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Samlingsnamnet är hållbarhet.
I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg