CSRD
Förbered din organisation för CSRD-skyldigheter

Välkommen till DEKRAs CSRD Quick Check

Hållbarhetsrapportering ökar affärstransparensen och ökar trovärdigheten hos investerare, kunder och anställda. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra och standardisera hållbarhetsrapportering mellan organisationer.
Att förstå och förbereda sig för CSRD-krav är avgörande för din verksamhet. Vår snabbkontroll är speciellt utformad för att bedöma din beredskap för CSRD-efterlevnad och peka ut områden där du kan dra nytta av DEKRAs expertstöd, utbildning eller råd.