Utlåtanden i fordonsbranschen

Trovärdighet för samtliga parter

Opartiskt utlåtande

Det finns tillfällen då en neutral part är till stor hjälp vid kundrelationer. Ett exempel är att få opartisk klarhet i vad som gäller vid eventuella frågor kring fordonets skick och beskaffenhet. Det kan gälla tekniska frågor och lackering. Ett opartiskt utlåtande från DEKRA skapar också trovärdighet för samtliga parter som det är enkelt att förhålla sig till.
DEKRA har en lång bakgrund och en bred erfarenhet av olika utlåtanden inom fordonsbranschen. Vi åtar oss endast uppdrag beställda av företag.